Categories
News

ควรสั่งอาหารในงานเลี้ยง จัดเลี้ยงนอกสถานที่ อย่างไรเพื่อให้ถูกใจแขกที่มาร่วมงาน

ควรสั่งอาหารในงานเลี้ยง จัดเลี้ยงนอกสถานที่ อย่างไรเพื่อให้ถูกใจแขกที่มาร่วมงาน การสั่งอาหาร และการจัดเตรียมอาหารไว้สำหรับรับรองแขกที่มาร่วมงานนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของงานแล้ว ยังช่วยสร้างบรรยากาศภายในงานให้ดูดีขึ้นมาได้ และเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราควรจะสั่งอาหารแบบไหนมาขึ้นโต๊ะงานเลี้ยง

Categories
News

ปัญหาต่างๆที่พบบ่อยมากที่สุดในการจัดงานเลี้ยง จัดเลี้ยงนอกสถานที่

ปัญหาต่างๆที่พบบ่อยมากที่สุดในการจัดงานเลี้ยง จัดเลี้ยงนอกสถานที่ ปัญหาต่างๆนั้นมีอยู่มากมายในการจัดงานเลี้ยงและสุดที่พบได้บ่อยนั้นก็มักเกิดขึ้นซ้ำๆวนๆกันคะ โดยวันนี้ของขวัญจะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวและปัญหาที่มักเกิดขึ้นระหว่างผู้จ้าง หรือนักจัดกันด้วยคะ

Categories
News

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีที่ตีบแคบอุดตันทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอ ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบแคบลง จากไขมันคอเลสเตอรอลจับบริเวณเซลล์กล้ามเนื้อเรียบในหลอดเลือด ทำให้เกิดการอุดตัน จะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก

Categories
News

อาการเบื่ออาหาร ท้องอืด แน่นท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ของผู้ป่วยที่ต้องให้ อาหารทางสายยาง !

อาการเบื่ออาหาร ท้องอืด แน่นท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ของผู้ป่วยที่ต้องให้ อาหารทางสายยาง ! การให้อาหารทางสายยาง เป็นการรักษาทางการแพทย์ในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยอยู่ในช่วงที่ไม่รู้สึกตัว ซึ่งการให้อาหารปั่นผสม โดยการให้ทางสายยางนั้น ผู้ดูแลจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง จะต้องมีความรู้ในเรื่องของการให้อาหารทางสายยาง เพราะหากให้อาหารทางสายยางโดยที่ไม่ระมัดระวัง ก็จะทำให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายได้ ทั้งนี้ผู้ป่วยอาจจะมีอาการการเบื่ออาหาร จะทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร รวมไปถึงการแน่นท้อง คลื่นไส้ อาเจียน

Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพ ที่ไม่เป็นมิตรต่อฟัน

อาหารเพื่อสุขภาพ ที่ไม่เป็นมิตรต่อฟัน การรับประทานอาหารมีความจำเป็นต่อร่างกายของเราและการดำเนินชีวิต ซึ่งการรับประทานอาหารนั้นส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราโดยตรง รวมไปถึงสุขภาพช่องปากและฟันด้วย พฤติกรรมการรับประทานอาหารส่งผลให้เราเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟันได้ เพราะฉะนั้น เราควรเลือกรับประทานอาหารที่ไม่เป็นอันตรายและทำให้ไม่เกิดความเสี่ยงของการเกิดโรคภายในช่องปาก ซึ่งกระบวนการการย่อยอาหารต้องบอกว่าฟันเป็นอวัยวะส่วนแรกของการย่อยอาหาร