Categories
News

ข้อสังเกต “อาการท้องอืด” จากให้ อาหารสายยาง !

ข้อสังเกต “อาการท้องอืด” จากให้ อาหารสายยาง ! อาหารปั่นผสม อาหารทางสายยาง เป็นอาหารทางการแพทย์ อาหารสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือต้องให้อาหารทางสายยางนั่นเอง การให้อาหารทางสายยาง ถือเป็นวิธีการรักษาอย่างหนึ่ง เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเกิดภาวะขาดสารอาหาร และช่วยปรับสมดุลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายของร่างกายผู้ป่วยให้เป็นปกติอีกด้วย ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้

Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: วิธีเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศ

บริหารจัดการอาคาร: วิธีเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศ กรุงเทพฯ และจังหวัดหัวเมืองหลักของประเทศไทย ปัจจุบันติดอันดับเมืองที่มีมลภาวะสูงเป็นอันดับโลก ผลจากควันของรถยนต์และมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้เครื่องฟอกอากาศกลายเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นของแต่ละครอบครัว เพื่อฟอกอากาศภายในบ้านให้สะอาด กรองฝุ่นและมลพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย โดยเฉพาะผู้ที่เป็นภูมิแพ้ หอบหืด และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอื่นๆ