Categories
Health News

การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในไก่ลดลง

สัตว์ปีกมีส่วนรับผิดชอบต่อการติดเชื้อซัลโมเนลลามากกว่าหนึ่งในห้ากรณีในสหรัฐอเมริกา แต่วิธีดั้งเดิมในการทดสอบไก่ที่คุณหยิบออกมาจากชั้นวางขายของชำอาจไม่เพียงพอที่จะตรวจหาแบคทีเรียทุกสายพันธุ์ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลซัลโมเนลลาระดับชาติจากกระทรวงบริการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา กรณีโดยรวมของการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในไก่ลดลงจาก 9%

แต่ในระดับประเทศ กรณีของการติดเชื้อซัลโมเนลลาในคนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาเดียวกันนี้ สิ่งหนึ่งที่พวกเขาบอกกับฉันก็คือเชื้อซัลโมเนลลาที่พวกเขาพบในฟาร์มไม่ใช่เชื้อซัลโมเนลลาชนิดเดียวกับที่พวกเขาพบ โรงงานแปรรูป การตัดการเชื่อมต่อดังกล่าวทำให้อุตสาหกรรมสัตว์ปีกเป็นเรื่องยากที่จะทราบว่าเชื้อซัลโมเนลลาชนิดใดที่ควรกำหนดเป้าหมายด้วยวัคซีนใหม่และการแทรกแซงอื่นๆ ที่สามารถลดปริมาณของเชื้อซัลโมเนลลาที่มีความเสี่ยงสูงในนกได้ นักวิจัยตรวจสอบสายพันธุ์ของเชื้อซัลโมเนลลาที่เรียกว่าซีโรไทป์ มีอยู่ในไก่พ่อแม่พันธุ์ เทียบกับสายพันธุ์ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์จากไก่