Categories
News

กระชายพลัส: อาหารเสริมภูมิคุ้มกันต้านโรคโควิด-19 ในผู้สูงอายุ

กระชายพลัส: อาหารเสริมภูมิคุ้มกันต้านโรคโควิด-19 ในผู้สูงอายุ เนื่องจากภูมิคุ้มกันของผู้สูงอายุลดลงตามวัย นับเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว จึงจำเป็นต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทาน พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

อาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

1. อาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย ได้แก่ ปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ ถั่ว ธัญพืช เห็ด ผักผลไม้หลากหลายสี และควรรับประทานอาหาร ในสัดส่วนที่เหมาะสม แบบ 2 : 1 : 1 คือ ผัก 2 ส่วน : ข้าว 1 ส่วน : เนื้อ 1 ส่วน

2. รับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยแคลเซียมตามธรรมชาติ เช่น การดื่มนมรสจืดหรือนมที่ปราศจากน้ำตาลแลคโตสวันละ 1-2 แก้ว หรือดื่มโยเกิร์ตรสธรรมชาติ รวมทั้งอาหารที่เป็นแหล่งแคลเซียม ได้แก่ ปลาตัวเล็ก

วิธีการจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้สูงอายุ

– แบ่งมื้ออาหารออกเป็นหลายครั้งต่อวัน เพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ
– อาหารควรอ่อนนุ่มเคี้ยวกลืนได้ง่าย โดยต้มหรือตุ๋นให้เปื่อยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด
– ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว
– รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หรืออุ่นอาหารให้ร้อนก่อนเสมอเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคหรือแบคทีเรียที่ก่อตัวขณะอาหารเย็นชืด

คำแนะนำจากแพทย์

ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล และสมาชิกในครอบครัวควรหลีกเลี่ยงการออกไปนอกที่พักอาศัยโดยไม่จำเป็นเพื่อลด์โอกาสการรับเชื้อโรคโควิด-19 หากกลับเข้ามาภายในที่พักอาศัย ควรล้างมือ อาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที รวมถึงสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่กับผู้สูงอายุเป็นการช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้